onsdag, mars 16, 2016

Kyrkås Hembygdsförening årsmöte

           Kyrkås  Hembygdsförening

            bildades söndagen den 27 juli 1947

           och är en ideellt arbetande förening som

           värnar för bygdens historia och framtid.

Därför är det av en stor vikt att vi har en bred medlemskår som kan delge synpunkter på dess verksamhet, och inte minst den medlemsavgift som är den inkomstkälla jämte serveringar och Midsommarfirandet vid Hembygdsgården som är vad vi har att röra oss med.

 

     Söndagen den 20 mars

kl: 18:oo i  Sockenstugan har vi vårt

          ÅRSMÖTE

Där  det utöver Årsmötesförhandlingar     kommer att informeras om Heimbygda och  Hembygdens  betydelse  för Landsbygdens  överlevnad.

          John Bruno Jacobsson

Därefter bjuder vi på någon förtäring.

 

Medlemsavgiften pr: medlem är 50:-

att sättas in på       Postgiro: 180 64 74-1

Kyrkås Hembygdsförening. Senast 30 april.

Glöm ej att namnge personerna på talongen.