måndag, oktober 24, 2016

Tack för ert intresse i en fråga vi i föreningen jobbat med under flera år. Hoppas ni vill komma med nya friska idéer till mötet.

 Information, kallelse och dagordning till Kyrkås bygdegårdsförenings möte angående föreningens ansvar att förhindra ungdomsfylleri och göra det möjligt för tonåringar att anordna kalas under ordnade former.

Du som vill diskutera med eller lyssna på hur bygdegårdsföreningen skall agera är
Välkommen till Kyrkås bygdegård i Bringåsen.
Torsdag denna vecka 16-10-27 kl 19:00

Mitt förslag till dagordning  (kan ändras av oss som är på mötet)

Val av mötesfunktionärer, ordförande, skrivare och revisorer
1.     Ska vi ändra ändamålet med föreningen och ändra stadgarna. (denna fråga kan bli aktuell i slutet av mötet också)
2.     Ska vi förbjuda hyresgästerna att ha gäster mellan 0 och 20 år.
3.     Ska vi förbjuda hyresgästerna att ha gäster mellan 15 och 18 år.
4.     Hur kan vi hjälpa våra hyresgäster med nästan myndiga gäster att få en rolig fest.
5.     Hur kan vi hjälpa våra hyresgäster med att avvisa objudna gäster.
6.     På mötet uppkomna frågor.
PS. Både polis och kommun som före helgen tackat nej till att närvara, lovar nu efter alla skriverier att komma till mötet!

Historik Kyrkås kommun beslutade på 1950-talet att överlåta nuvarande bygdegård till Kyrkås bygdegårdsförening. Huset hade tidigare varit Kyrkås kommuns hyreshus/fattighus och hade vid överlåtelsen ett fåtal hyresgäster boende i nuvarande servering och övervåning. Hela socknen var på den tiden engagerad och tillsammans byggde man och skänkte material så att den stora salen kunde byggas. Ändamålet för Kyrkås bygdegårdsförening varit detsamma sen dess.
Kyrkås bygdegårdsförening skall enligt föreningens stadgar:
” § 2 ÄNDAMÅL
Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att anskaffa och för framtiden driva en bygdegård med bl.a. samlingslokal. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som verkar i enlighet med rikets lagar.
Dessutom skall föreningen verka för bygdens allmänna utveckling.
För att främja sitt ändamål skall föreningen samarbeta med liknande organisationer.”

Kommunens krav för driftsbidrag är nästan samma text:
"Lokalen måste opartiskt upplåtas och alla former av organiserad föreningsverksamhet skall ges möjlighet att på skäliga villkor hyra lokalen. Lokalen skall även vara tillgänglig för offentliga arrangemang och lokalägaren skall kunna påvisa ett aktivt arbete för att så långt som möjligt själv finansiera verksamheten."


Gunnar Olssons privata tankar inför mötet:
Jämtlands gymnasieungdomar består till största delen av mogna, ansvarstagande, fina människor som vill träffas, umgås, dansa mm.
Problemet är inte att vår förening hyr ut lokalen eller till vem.
Problemet är berusade ungdomar som är nästan myndiga/nymyndiga som förstör lokalen och för varandra.
Vi så kallade vuxna har stängt ungdomsgårdar, satt åldersgränser på diskon mm. Behöver vi dessutom förbjuda dem att hyra bygdegården?
Fördelar med tonårsfester i Bringåsen: Ingen bussförbindelse. Dyrt med TAXI. Föräldrar eller någon annan vuxen måste skjutsa. En vuxen som kan sätta stopp, larma, eller agera, om hen ser minderåriga med droger. 
Studentföreningarna, som har det största problemet med objudna gäster, är också förtvivlade när det spårar ur. 
Senaste tre år har arrangörerna som hyrt, betalt och åtgärdat alla skador som deras gäster orsakat, trots att de flesta skadorna orsakas av objudna gäster.
Vem köper ut spriten? Kan minderåriga köpa via nätet? Vem kör ut ungdomarna med öl påsarna till Bringåsen? Är det bygdegårdsföreningen eller målsman som har ansvar för en 16 åring som kommit snett?
Jag personligen är stolt över att representera en förening som litar på att tonåringar kan ta ansvar.
Jag vill inte att det ska ligga berusade människor runt bygdegården eller att någon förstör egendom och fest för oss och våra hyresgäster.
Vad kan vi göra för att hjälpa ungdomarna att ha kalas?
Hur kan vi informera den som undertecknar hyresavtalet så den förstår vilket ansvar den tar och vilka konsekvenser det kan ge?
Hur många tonåringar känner du som går till ett kalas och tömmer en brandsläckare?
Hur många tonåringar känner du som går till ett kalas för att supa skallen av sig?
Hur många tonåringar känner du som går till ett kalas och hoppas polisen kommer och avslutar festen (denna önskan är en kommentar som en närmast granne med bygdegården fått i mörkret utanför bygdegården)?
Hur många tonåringar känner du som vill gå på kalas med jämnåriga?
Hur många tonåringar känner du som vill gå på kalas med jämnåriga och slippa föräldrar?
Kan ”föräldrar på stan” vara lösningen? (Jag har hört rykten om att typ ”föräldrar på stan” varit vid bygdegården men fått kalla fötter och avvikit när 50 bilar med bilburen ungdom kommit för att vara med).
Kan vi stötta typ ”föräldrar på stan” när dom får problem och hur?
Grupptryck? Minns du någon gång du mot din vilja……….?

Var var vi? och vad gjorde vi? i gymnasieåldern på helgerna.