torsdag, februari 19, 2009

Kyrkås LRF-avdelning

har hållit sitt årsmöte i Sockenstugan. Mötet besöktes av regionchef Trine Amundsen, som informerade om aktuella aktiviteter i regionen. Årets aktiviteter i avdelningen har varit inriktade på företagandet och kontakten med kunderna. Den årliga avsmakningen av surströmmingen skedde hos Axel och Ingegerd i Kläppe detta år. Kyrkås LRF-avdelning blev 2008 utsedd till "årets LRF-avdelning" vilket firades med smörgåstårta i Jacobssons Bodega i Brynje. Detta efter att Björkebaum guidat oss runt i sin trädgårdsanläggning i Odensala. En kurs i svampars eventuella ätlighet har också genomförts, tillsammans med Lit/Häggenås.

Till styrelsen valdes Ingmari Hedenfalk och Åke Larsson på två år. Monica Jacobsson valdes till ordförande ännu ett år. Medlemsantalet får anses stabilt, med 44 medlemmar i matrikeln. Hösten 2009 planeras en "skördefest" i samarbete med föreningar och företagare i Kyrkås. Föreningar och näringsidkare skall då få presentera sina verksamheter är det tänkt. "Boende på lantgård" är en verksamhet som håller på att utvecklas och som vi jobbar vidare med. Årsmötet inleddes med pajbuffé och avslutades med kaffe och kaka.