fredag, januari 29, 2016

Kyrkås bygdegårdsförenings och KIFs årsmöte

Medlemsavgifter och kallelse till
Kyrkås bygdegårdsförenings och KIFs årsmöte.

Ett högt medlemstal är värdefullt för våra föreningar, så vi önskar att så många i familjen blir medlem i så
många föreningar som möjligt.

Avgiften för 2016 är:
KSKF Skytteföreningen 25 kr
KBGF Bygdegården 25 kr
KIF Idrottsföreningen 20 kr.

Skriv namn vilka föreningar du vill stödja (KIF, KSKF, KBGF) och betala till
plussgiro 57 81 82 - 8 eller swisha 070 620 81 74

Kyrkås bygdegårdsförening är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att för
framtiden driva bygdegården. Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar,
kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen
och som verkar i enlighet med rikets lagar. Dessutom skall föreningen verka för bygdens allmänna utveckling.

Som Medlem bosatta i Kyrkås socken eller varit medlem senaste fem åren får du 30% rabatt på hyran och
möjlighet att låna möbler och porslin. Har du dessutom varit aktiv i föreningen, (varit på nått möte, putsat ett
fönster, ordnat med majbrasan o.s.v.) får du 50% rabatt på hyran.

Bygdegårdsföreningen har medlemsmöte sista torsdagen varje månad förutom: jun, jul, aug då vi tar semester
och jullov tar vi i dec (avvikelser inträffar). Vi försöker att bli den oförädlade, kreativa mötesplatsen för boende
i Kyrkås (i brist på mjölkbryggor och lanthandel) där vi kan diskutera: post, skola, bussar, bredband, vägar m.m.
Under 2015 har bland annat bakstugans framtida öde, inreda ett gym, öppna ungdomsgård m.m. diskuterats.

Välkommen till
Kyrkås bygdegårdsförenings och KIFs årsmöte
Torsdag den 25 februari 2016 klockan 19:00 i bygdegården


PS Skytteföreningens ÅRSMÖTE torsdag 24 februari 19:00 i bygdegården
Hembygdsföreningens ÅRSMÖTE Söndagen den 20 mars kl: 18:oo i Sockenstugan