tisdag, mars 07, 2017

           Kyrkås  Hembygdsförening

            bildades söndagen den 27 juli 1947

           och är en ideellt arbetande förening som

           värnar för bygdens historia och framtid 

                     och som i år fyller 70 år.

       Därför är det av en stor vikt att vi har en bred       medlemskår som kan delge synpunkter på dess verksamhet, och inte minst den medlemsavgift som är den inkomstkälla jämte serveringar och Midsommarfirandet vid Hembygdsgården som är vad vi har att röra oss med.

       

       Möt upp och kom till vårt

                ÅRSMÖTE

     Söndagen den 26 mars

        kl: 18:oo i  Sockenstugan  

Där  det utöver Årsmötesförhandlingar     kommer att informeras om Heimbygda   av Gunilla Nilsson Edler.

Därefter bjuder vi på någon förtäring.

 

Medlemsavgiften pr: medlem är 50:-

att sättas in på       Postgiro: 180 64 74-1

Kyrkås Hembygdsförening. Senast 30 april.

Glöm ej att namnge personerna på talongen.

                 VÄLKOMNA