söndag, augusti 01, 2010

HEMVÄNDARTRÄFF I KYRKÅS 31 JULI 2010

Lars Mårsa


Stefan Karlsson med son visar att flera generationer var representerade.

Gösta Persas A-Ford

Foton: Stig Lindberg

Damklubben fixade förplägnaden med den äran Foto:Åke Larsson


När hembygdsföreningen i Kyrkås inbjöd till en ny upplaga av hemvändarträff tio år efter den förra hade c:a hundra personer hörsammat kallelsen. Vid samlingen i Nya Kyrkan hälsade Gillis Eriksson alla välkomna och berättade om dagens program. Håkan Thoresson höll en fin betraktelse över hur minnen och känslor från hembygden formar personlighet och karaktär hos oss människor. Kyrkåskvartetten bjöd ”som vanligt” på en enastående musikupplevelse med sin fina stämsång.

Därefter flyttade man till Bygdegården där programmet i all enkelhet bestod av kaffe med dopp och senare mat. Boel Bengtsson, Birgitta Höglin, Maritta Sjöberg visade upp och sålde egna hemslöjdsalster. Kerstin Ringström visade diverse gamla kläder och Stefan Karlsson ställde ut ett antal egenhändigt målade tavlor. På en TV visades Erik Forsbergs film om G:a Kyrkan
och när Klockstapeln byggdes och invigdes år 1959. Därtill fanns två gamla Litsfilmer i det ständigt rullande programmet.

I denna inramning minglade folket runt och bekantade sig med varandra, pratade minnen och trivdes samtidigt som kaffe med dopp inmundigades. Stämningen var hög, tillika sorlet. Senare på dagen serverades en mycket god middagsbuffé. Så småningom drogs sig besökarna hemåt med nöjda avskedsleenden och förhoppningar om ytterligare en repris om ett antal år.


Hembygdsföreningen tackar alla som jobbat med träffen och alla de trevliga besökarna som gjorde hela dagen så rolig och minnesvärd.

Text:Anders Hansson